Zoutkamp | gebouwen
English: Zoutkamp

Gebouwen

Kerken

De hervormde kerk van Zoutkamp (2009)

In Zoutkamp staat een hervormde kerk uit 1836 in neoclassicistische stijl op de vroegere plek van de batterij. Op eromheen werd vanaf 1876 een begraafplaats ingericht, maar in 1882 werd reeds de huidige begraafplaats buiten het dorp in gebruik genomen. In het hervormde kerkje werd tot 1928 gebruikgemaakt van een harmonium, pas daarna kwam er een kerkorgel. In 1978 werd het 150-jaar oude orgel van de kerk van Veendam in de kerk geplaatst.

In 1882 werd een gereformeerde kerk gebouwd, die in 1969 werd gesloopt nadat in 1965 de nieuwe kerk Het Anker was gereedgekomen. Dit gebouw wordt sinds 2006 gebruikt als PKN-kerk. De hervormde kerk kwam hierdoor vrij waarna de stichting Oude Kerk Zoutkamp het gebouw inrichtte als multicultureel centrum.

Scholen

Een eerste school werd gebouwd in 1827, een door bewoners zelf verbouwd schoollokaal. In 1843 kwam een nieuw gebouw, dat tot 1874 werd gebruikt. In de loop der tijd verrezen er zowel een openbare, christelijke (in ieder geval al in jaren 1970) als gereformeerde basisschool. De laatste is inmiddels gesloten en huisvest nu het Rijwiel- en Bromfietsmuseum. De huidige openbare basisschool Solte Campe dateert van 1982. Daarnaast is er ook de christelijke Ichthusschool. In 2017 is SWS De Zoutkamperril ontstaan. Deze school is in augustus 2017 ontstaan uit een fusie tussen OBS Solte Campe en CBS de Ichthusschool.

Bezienswaardigheden

Pittoreske houten huisjes uit de jaren 1990 aan de Reitdiepskade, gebouwd in opdracht van Matthijs van der Ploeg.
Sluismeesterswoning De Batterij (2011)

Naast de hervormde kerk staan er in Zoutkamp door de saneringsgolf weinig historische gebouwen. Op de twee herbouwde huisjes achter het Visserijmuseum na zijn alleen in de Vissersstraat nog een aantal oude vissershuisjes te zien. Op de dijk staat de vroegere sluiswachterswoning 'De Batterij' uit omstreeks 1880. Aan de Reitdiepskade is in de voormalige houten loods met schilddak van de betonningsdienst uit 1875 sinds 1994 het Visserijmuseum Zoutkamp gevestigd, alsook het VVV-kantoor Lauwersland. Op Dorpsplein 1 staat het in strakke zakelijke stijl opgetrokken hotel-café 'De Zeearend' uit 1929. Bij de Hunsingosluis staat een eenvoudig houten sluismeestershuisje uit 1859 en bij de Reitdiepsluizen staan een sluismeesterswoning en sluismeestersverblijf (later in gebruik als havenkantoor) uit 1877.

Tot in de jaren 1970 stond het zogenoemde 'oude veerhuis' aan het Reitdiep, een markant wit gebouwtje dat vele malen werd gefotografeerd. In 1840 stond hier een bokkingheng (bokkingrokerij; voor het roken van haring). Het veerhuis werd later herbouwd (maar niet weer bepleisterd) en is nu in gebruik als vakantiewoning.